Corona Overzicht 2021
Progress 2021 COVID19bron : NICE & RIVM

Totaal Nederland cumulatief % inwoners per dag % inwoners
actueel totaal besmettingen 2021 1864264 10.66565 % 5565 0.03184 %
verwacht totaal besmettingen 2021 947540 5.42098 % 2596 0.01485 %
totaal besmettingen 2020 796880 4.55903 % 2596 0.01485 %
actueel totaal overleden 2021 8022 0.04589 % 24 0.00014 %
verwacht totaal overleden 2021 13505 0.07726 % 37 0.00021 %
totaal overleden 2020 11429 0.06539 % 37 0.00021 %
Ziekenhuis Intensive Care
actueel totaal Intensive Care 143861 0.82304 % 429 0.00245 %
verwacht totaal Intensive Care 8030 0.04594 % 22 0.00013 %
totaal Intensive Care 2020 6698 0.03832 % 22 0.00013 %
IC actueel totaal overleden 2021 2276 0.01302 % 7 0.00004 %
IC verwacht totaal overleden 2021 2190 0.01253 % 6 0.00003 %
IC totaal overleden 2020 1865 0.01067 % 6 0.00003 %
Ziekenhuis Verpleegafdeling
actueel totaal verpleegafdeling 353112 2.02019 % 1054 0.00603 %
verwacht totaal verpleegafdeling 37595 0.21508 % 103 0.00059 %
totaal verpleegafdeling 2020 31581 0.18068 % 103 0.00059 %
VP actueel totaal overleden 2021 4876 0.02790 % 15 0.00009 %
VP verwacht totaal overleden 2021 5110 0.02923 % 14 0.00008 %
VP totaal overleden 2020 4343 0.02485 % 14 0.00008 %

Progress overzicht COVID19 2021 gebaseerd op de cijfers van 2020

Wednesday 1 December 2021Verwacht Progress Actueel
Intensive Care 8030 4.91 % 143861
Verpleegafdeling 37595 2.57 % 353112
Besmettingen Nederland 947540 0.54 % 1864264
Overleden Nederland 13505 0.16 % 8022
Overleden Intensive Care 2190 0.28 % 2276
Overleden Verpleegafdeling 5110 0.26 % 4876